Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż,

1.       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Cukiernia Mazurska s.c. z siedzibą w 12-140 Świętajno, ul. Grunwaldzka 64

2.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – rodo@cukierniamazurska.pl

3.       Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)       Informacje o aktualnych promocjach

b)      Wysyłanie kodów rabatowych

c)       Informacje ogólne dotyczące asortymentu, sklepu

Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit, a) RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

4.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5.       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów do, których zostały zebrane

6.       Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody

7.       Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości realizacji zamówienia/obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, nie zawarciem umowy

9.       Potwierdzeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest podanie kodu autoryzującego SMS. Podanie kody autoryzującego SMS jest również potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną